top of page

Proje Destekleme Programı

Projelerde Aranan Nitelikler

virt4.png
vity2.png
vity word.png

Sürdürülebilirliği Olan

İş Alanında Katma Değer Oluşturan

Hayata Geçirilmek Üzere Düşünülmüş ve Planlanmış

Probleme Çözüm Oluşturan

Fiyat Avantajı Sağlayan

line6.png
line5.png
line4.png
line3.png
line2.png
line.png

Projeler Tercih Edilecektir.

01.Kimler Başvurabilir ?

  • Teknoloji tabanlı yenilikçi özelliğe sahip iş fikirleri,

  • İş Fikrinin ticarileştirilmesi için kaynak arayan, Network oluşturma imkanı arayışı içinde olan, Ar-Ge partneri arayan, şirketini henüz kurmamış girişimciler,

  • ArGe yapmak isteyen Kobiler,  

  • Girişimci Grupları,

02. Ön Değerlendirme Süreci

Değerlendirme süreci başvuruların alınıp ön değerlendirme jürisinin göreve çağrılmasıyla başlar :

 

  • Girişimcilerin Girişimcilik Potansiyelleri,

  • Projelerin Katma Değer Nitelikleri ve İnovatif Yönleri,

  • Ekonomik ve Teknolojik Yönden Uygulanabilirliği,

Proje sahiplerinin Akademi'den beklenti ve hedefleri kriterleri kapsamında değerlendirecektir. Uygun görülen girişimci adayları proje sunumlarını yapmak üzere AKADEMİ'ye davet edilecektir.

03. Değerlendirme Süreci

Ön değerlendirmeyi geçen girişimci adayları randevu sistemiyle gruplar halinde AKADEMİ' ye davet edilecektir.


Proje Ekibi tarafından girişimci adaylarının girişimcilik potansiyellerini belirleyebilmek için sözlü ve yazılı girişimcilik ölçeklerine (teknik beceri, bireysel beceri, yönetimsel beceri vb. ) tabi tutulacaktır.


Daha sonraki aşamada girişimciler jürimiz karsısında kendilerini ve fikirlerini tanıtacaktır. Jürimizde girişimcileri proje amacı doğrultusunda belirlenen uygun kriterlere göre en başarılı 20 proje belirlenecektir.

 
Değerlendirme sonucunda AKADEMİ'ye kabul edilen girişimci adayları tanışma toplantısına davet edilecek, bu toplantıda girişimci adayı birbirleriyle, eğitmenlerle ve mentorler ile tanışacaktır. 

04. Kuluçka Programı

Değerlendirme Jürisini başarıyla geçen girişimciler 3 ay sürecek olan Mobese Akademi Proje hızlandırma programına katılma hakkı kazanırlar. Bu süre zarfında proje sahipleri aşağıdaki imkânlardan faydalanabilirler:

•    AKADEMİ SİSTEMİNE DAHİL OLMAK:


Üyeler birbirleri ile 7/24 iletişim sağlayabilecekleri online bir platforma dahil edilirler, burada birbirleri ve merkez ile sıkı bir online iletişim içerisine girerler. Hazırladıkları çalışmaları ve bilgileri paylaşır. Uzmanlara soru sorabilir ve gelecek programlarla ilgili bilgi alabilir.


•    AKADEMİ NETWORK  :

Akademi NetWork ağının ilk adayları olan girişimci adayları proje bitiminde melek yatırımcı ve İstanbul genelindeki iş ve ticaret merkezlerininde katılımıyla birbirleri ile iş paylaşımı içerisine gireceği bir network ağının içine dahil olurlar. Mentorluk görüşmeleri paydaşlar ile proje süresince koordineli bir şekilde organize edilir. Proje sahipleri, alanında sektörel ve akademik tecrübeye sahip mentor havuzundan kendi ihtiyaçları doğrultusunda yararlanır.


•   AKADEMİ PSİKO  :


 Alanında uzman psikolog katılımıyla girişimcilere karşılaştıkları zorlukları daha kolay aşmaları konusunda destek sağlanır.

•   AKADEMİ PRATİK:


Her ayda bir kez eğitim müfredatıyla ilişkili olarak yenilikçi girişimcilikle ilgili kurum, kuruluş gezisi düzenlenir veya seçkin bir misafir ağırlanıp atölye çalışması düzenlenir. ( Pandemi sebebi ile bu faaliyet geçici olarak sağlanamaktadır.

•   AKADEMİ-LAB :


Girişimcilerin kurumsal kimlik rehberi oluşturması, model/prototip tasarımlarını yapması, teknoloji geliştirme desteği Proje Uzman ekibi tarafından AKADEMİ-LAB bölümünde sağlanır.


• AKADEMİ - EGİTİM : 


Eğitimler ; Teknoloji tabanlı fikirlerini olgunlaştırıp hayata geçirebilmek için , tasarlanan özel müfredat ile girişimciler iş plan/model geliştirip ilerlemeleri ve uygulama aşamasına geçip ekosisteme dahil olmaları amacıyla düzenlenmiştir.

•    TÜBİTAK BİGG Programı Eğitimine Yönlendirme Hakkı: AKADEMİ Girişimcisi TÜBİTAK girişimci başvuru kriterlerine de uyum sağlıyor olmak koşulu ile, TÜBİTAK 1512 Bireysel Girişimcilik Aşamalı Destek Programına yönlendirilecektir.

05. Hızlandırma - Ticarileştirme

Mobese Bench Marking desteklerinden yararlanma kamu ve özel kuruluşlara yönelik ürün/hizmet ticarileştirme sürecinde destek sağlanması.

Kobilere; Bu program kapsamında Akademinin sunduğu destekler kapsamında kobi ile Mobese arasında proje bazlı destekleme sağlanır.

Programın amacı kobinin ihtiyaç duyduğu desteği sağlayarak kurumlar arası işbirliği sağlama ve ürünlerin ticarileşme potansiyelini arttırmaktır. Projenin durumuna göre Kısa-Orta veya Uzun Vadeli işbirlikleri yapılabilir.

Verilebilecek Destek Konu Başlıkları:

1-  Proje durum analizi

2- Tasarım ve mühendislik geliştirme desteği

3- Fon/Hibe kaynakları ve devlet destekleri almaya yönelik proje oluşturma ve proje yazım desteği

4- Nitelikli ekip oluşturma teknik desteği

5- Akademik ekip oluşturma desteği

6- Mobese donanım ve yazılım altyapısı sunma

7- Bürokratik işlem desteği

8- Şirket içi eğitim desteği

9- Mentorlük

10-Yatırım sağlama

Kamu Kurumlarına ;

Bu program kapsamında Akademinin sunduğu destekler kapsamında kamu ile Mobese arasında proje bazlı destekleme sağlanır.

Programın amacı kamunun ihtiyaç duyduğu desteği sağlayarak kurumlar arası işbirliği sağlama ve yerli/milli çözümler üretip kurumun en yetkin teknolojik çözümü en uygun maliyetle temin edebilmesini sağlamaktır. Kamu kurumu ile yurt içi ve yurt dışı proje programlarına ortak başvuru yaparak ek kaynak oluşturulması da bu kapsamda sağlanmaktadır.

bottom of page